Geriatri

Geriatrik sorunlar, genel anlamda çeşitli sebeplere bağlı olarak beyinde gerçekleşen farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte kişinin günlük hayatında, sosyal çevresi ile ilişkilerinde ve aynı zamanda kendi psikolojisi üzerinde de olumsuz durumlara yol açabilecekleri bilinmektedir.

Özellikle vücudun ve beynin yaşlanmasının bir sonucu olarak görülen geriatrik problemler, 65 yaşını geçen kişilerde özellikle göze çarpmaktadır. Buna göre ise geriatrik psikiyatri alanı ortaya çıkmıştır. Vücudun yaş almasıyla birlikte görülen fiziksel, psikolojik veya psikiyatrik sorunlar genel anlamda tedavi edilebilir değil, hasarları dindirilebilir durumlardır. Bununla birlikte genel olarak ilaç kullanımı ve aynı şekilde psikolojik müdahaleler ve özel bakımlar gerektirebilen geriatrik psikiyatri konuları da bulunacaktır.

Geriatrik Sorunlar Kimlerde Görülür?

Geriartik ne demek denildiği zaman akla gelecek en basit açıklama, 65 yaş ya da üzerindeki bireylerde ortaya çıkan genel hastalıkların bir tanımı olacaktır. Aynı şekilde iç hastalıkların da bir dalı olan geriatri, psikiyatri ve fiziksel sorunlarla ilgilenir, bu sebeple de bu alanda tedavi gören hastalara geriatri hastası adı verilmektedir.

Yaşlılarda sık görülen hastalıklar ve sorunların bir dalı olarak geriatri direkt olarak yaşlı bireylere eğilim gösterir. Buna göre çıkabilecek her türlü sorunun tanısını koymada ve tedaviye başlamada görevlidir. Aynı şekilde geriatrik sendromlar yalnızca 65 yaş ve üstü kişilerde görülmektedir. Buna göre zaman zaman kalıtsal durumların bir etken olabileceğinden de bahsedebiliriz. Bazı kişilerin genetiklerinde bulunacak çeşitli sorunlardan kaynaklı olarak yaş aldıklarında geriatrik sorunlar ile yüz yüze gelmeleri daha olası olacaktır.

Geriatrik Sorunlar Neden Kaynaklanır?

Geriatri belirtileri, bir diğer adı ile yaşlılık sendromu belirtileri oldukça çeşitli olabilir. Buna göre ilk olarak geriatrinin geniş bir alan olduğunu bilmeniz gerekir, tek bir sorunun ya da hastalığın karşılığı değildir. Bu anlamda psikiyatrik belirtiler kendilerini genel olarak unutkanlık, algı bozukluğu ya da kafa karışıklığı olarak gösterebilir.

Bu belirtilerin kesin bir geriatrik sorun ile eşleşmesinden sonra ise direkt olarak bu hastalığın hangi durumlardan dolayı ortaya çıktığını düşünebiliriz. Her geriatrik hastalık belirtildiği üzere yaşlılık veya kalıtsal özelliklerin yaş sebebi ile tetiklenmesinden kaynaklanacaktır. Ancak bir diğer görüş de psikiyatrik geriatri sorunlarının yaşam boyunca yüzleşilmiş dış etkenler sebebiyle de tetiklenebileceğini öne sürmektedir.

Geriatrik Sorunlar Nelerdir?

Geriatrik sendromlar birçok farklı hastalığı kapsamaktadır. Buna göre her hastalığın belirtileri, kaynaklanma sebebi ve bunun gibi birçok etken farklılık gösterebilir niteliktedir. Beyinde yaşanan hacim kaybı ve kimyasal bozukluklar geriatrik hastalıkların başlıca belirtileri arasında yer alacaklardır. Buna göre farklı geriatrik psikiyatri hastalıkları da doğrudan doğruya kendisini belli motor ve hareket sorunlarının yanında farklı algı hataları ile de belli edecektir.

Alzheimer

Alzheimer hastalığı halk arasında oldukça bilinen bir hastalık olarak geriatrik psikolojinin bir alanıdır. Buna göre kişilerin hafızalarının hasar görmesi durumuna sebep olur. Oluşan hasar ilerler ve buna bağlı olarak da önüne geçilmesi ve yavaşlatılması oldukça zordur. Yaşlılar arasında en yaygın olan psikiyatrik hastalıklardan biridir.

Depresyon

Depresyon da yaş ile tetiklenebilecek bir başka durumdur. Buna göre hayatın değişmesi ve eski enerjik yapının bulunmaması durumu, kimi bireyler için tetikleyici olabilir.

Psikoz

Psikoz hastalığı genel anlamda bir bireyin gerçeklik ve hayal ile olan bağlantısını kaybetmesi anlamına gelecektir. Buna göre kaygı ve çeşitli algı bozuklukları göze çarpabilir.

Demans

Demans, hem bilişsel hem de algısal özellikleri yaralayan bir hastalıktır. Buna göre bireyler davranışsal veya işlevsel olarak bilinç yitimi yaşayabilirler. Alzheimer gibi hızlı ilerleyen bir rahatsızlıktır.

All Team Members