İntihar Girişimi

Sosyolojik ve psikolojik olarak araştırılan önemli alanlardan birisi olan intihar girişimi; pek çok uzman tarafından ele alınır. Bu soruna ve eğilime, çeşitli psikiyatrik rahatsızlıkların eşlik etme ihtimali yüksektir.

Özellikle böyle durumlarda; kişilerin eğiliminin doğru tespiti ve çözüm önerileri hayati önem arz eder. Dolayısıyla intihar girişimi gibi tespiti zor ve önemli bir konuda; bir uzmandan destek almak şarttır.

İntihar Girişimi Nedir?

İntiharın 5 aşaması gibi belli yöntemlerle netleştirilmesi amaçlanan bu durum aslında oldukça komplike bir yapı arz eder. Pek çok farklı bir psikiyatrik sorundan kaynaklı bir intihar davranışı eğilimi olabileceği gibi; böyle bir durumdan bağımsız farklı bir neden de devreye girebilir.

İntihar girişimi; temel olarak kişinin en önemli savunma mekanizması olan hayatta kalma güdüsünün zayıflayarak yaşamına son vermek istemesi olarak tanımlanabilir. Durumun çok yönlülüğü nedeniyle intihar girişimine meyilli kişilerde değişik sebepler ön plana çıkar.

İntihar Girişimi Eğilimi Belirtileri

İntihar girişimi eğilimi belirtileri tespiti oldukça zor bir alandır. Farklı bir psikolojik etkenin eşlik etmesi dışında kişinin temel olarak yaşamdan kopukluğu göze çarpar. Ancak bir ya da birkaç etkenle durumu izah etmek yetersiz kalacaktır.

Bu nedenle kişinin kendisinde ya da çevresindeki  birisinde böyle bir eğilimden şüphe ettiği takdirde doğrudan psikolojik yardım alması önerilmektedir. İntihar girişimine meyilli olan bir insana en çok fayda sağlayacak uygulama; öncelikle bu tarz bir desteğe başvurmaktır.

Kişinin yaşamdan kopuk bir hal alması, hiçbir şeye bağlılığı yokmuş gibi davranması; bu alanda önemli belirtiler olmakla birlikte, tek başına yeterli değildir. Sorun bir depresyon kaynaklı olabileceği gibi intihar girişimine dair eğilim de ifade ediyor olabilir. Bu nedenle uzman tarafından kişinin intihar riskinin saptanması önemli olacaktır.

İntihar Girişimi Eğilimine Dair Tedavi Yöntemleri

İntihar girişimi eğilimine dair sosyolojik ve psikolojik pek çok araştırma bulunmaktadır. Bu disiplinler temel olarak farklı intihar oranları ve bu alandaki diğer şartları inceleyerek çözüm yollarını araştırırlar.

Bunun yanı sıra; intihar girişimi eğilimindeki kişiye özel bir yaklaşım gerekmektedir. Bireysel olarak birebir yardımcı olmayı amaçlayan psikoloji ve psikiyatri alanlarında eğilimin belirlenmesi ve çözümü amacında değişik yöntemler uygulanır.

İntihar riskinin saptanması noktasında psikiyatri alanında bir uzmana başvurmak zorunluluktur ve tek başına dışarıdan yardım etkisiz kalabileceği gibi doğru bir uygulama da olmayabilir. İntihar riskinin belirlenmesine dair bazı temel sorular gündeme gelmektedir.

Yapılan çeşitli araştırmalar neticesinde belli şartlarda ve dönemlerde kişilerdeki intihar riskinin artış gösterdiği tespit edilmiştir. Bu durum oranları göstermekle birlikte herkeste olacağını ifade etmez. Ancak risklerin bir araya getirilmesi ve tespiti noktasında önemlidir.

İntihar Riskinin Belirlenmesi

İntihar riskinin belirlenmesi aşamasında bakılan temel noktaların başında yaş ve cinsiyet etkenleri gelir. Buna bağlı olarak intihar eğilim ve yüzdelerinin değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Aynı zamanda intihar riskinde önceki intihar girişiminin varlığı sorusu da önem arz eder.

Bu durumda ilaç ya da alkol alışkanlığı, şiddetli yaşanan uykusuzluk, şizofreni gibi belli rahatsızlıklar, fiziksel bir hastalığın varlığı, geleceğe dair belli bir amaç olmaması, şüphe duyulan kişinin bireysel eşyalarını dağıtması gibi belirli durumlar intihar riskini değerlendirmek açısından incelenir.

İntihar girişimi tedavi aşamasında; bir intihar girişimi mevcutsa ve kişi hala aynı bakış açısını koruyorsa riskin devam ettiği açıkça görülebilir. Bu aşamada destek alınan uzmanın ve kişinin çevresindeki bireylerin dikkati önemlidir. Uzman, belli süreçler ile kişinin eğilimini değerlendirip çözüm yollarına dair yardımcı olurken; ailelerin de bu konuda bilgili olması gerekir.

All Team Members