Ergenlik ve Gençlik Sorunları

Buluğ çağı olarak da adlandırılan ergenlik dönemi, 11 ile 21 yaş arasını kapsayan oldukça zor bir dönemdir. Hem ergenlik dönemini yaşayan birey, hem de ebeveynler için oldukça sıkıntılı geçen bu dönem, aileler açısından bunalım ve kriz dönemi olarak da bilinir. Bu dönemlerde ebeveynler ergen bireyin ihtiyaçlarını anlayamamak ve karşılayamamaktan şikayet ederken, ergenlik dönemini yaşayan bireyin en önemli sorunu, ailesi ve çevresi tarafından anlaşılamamaktır.

Bu dönemlerde ailede bulunan anne-baba veya büyük kardeşlerin ergene karşı yaklaşımı oldukça önemlidir. Ebeveynler ergenlik çağındaki çocuğu ne kadar iyi tanır ve ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olurlarsa, bu dönemi en az sorunla atlatmaları mümkün olacaktır. Buluğ çağında kız veya erkek ergenlerin psikolojik sorunları olacağı gibi, bedensel değişimlerin başlaması ile birlikte cinsel sorunları da gün yüzüne çıkacaktır. Ayrıca ergenin değişen sosyal çevresine uyum gösterme dönemlerinde yaşanacak olan sorunlar da bireyi oldukça farklı bir ruh haline sokacaktır. Ergenlik dönemi erkeklerde ve kızlarda farklı zamanlarda başlamasına rağmen yaşanan sorunlar temelinde benzerlik gösterir.

  • Erken ergenlik dönemi
  • Orta ergenlik dönemi
  • Geç ergenlik dönemi olarak 3 ayrı evrede incelenen ergenlik dönemleri, kız ve erkeklerde farklı yaşlarda başlar

Erken ergenlik dönemi kızlarda 11 ila 13 yaşları arasında başlarken bu dönem erkeklerde 14-1 5 yaşlarında başlar. Fiziksel gelişimin yanı sıra kendi bedenini de tanımaya başlayan ergen, cinsel olarak da farklı bir evreye giriş yapar.  Bu dönemlerde değişimin çok hızlı olması ve ergenin bu gelişime ayak uydurmakta zorlanması psikolojik olarak önemli sorunların baş göstermesine temel teşkil eder. Bu dönemlerde özellikle ebeveyne karşı öfkeli ve sert çıkışlar bu dönemin önemli belirtilerinden biridir. Ayrıca kimsenin kendini anlayamadığı hissi ve dışardan çok dikkat çektiği düşüncesi bireyde rahatsızlık yaratır.

Büyümenin yavaşladığı ve fiziksel farkındalığın arttığı 15-18 yaşları orta ergenlik olarak adlandırılır. Bu dönemde eren birey, fevri hareketler yerine düşünülerek karar verilen tepkilerle kendisini belli eder. Karşı cinsle ilgili duygu ve düşüncelerin daha net hale geldiği bu dönemde yaşamda rol model olarak alınan kişilerin davranışlarını sergileme eğilimi artar.  Bu sebeple alkol, sigara ve zararlı maddelere karşı ilgi bu dönemlerde başlar. Geç ergenlik dönemi ise 18 ila 24 yaşları arasında yaşanan ve bireyin kimlik sorununu tamamen çözdüğü bir dönemdir. Artık geleceğe yönelik kararların alınmaya başlandığı bu dönemde birey sosyal olgunluğa erişmiştir.

Ergen ve Gençleri Bekleyen Sorunlar

Genç nüfusun en önemli sorunlarından biri ekonomik özgürlüğe kavuşmak olsa da, yetersiz eğitime bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik en önemli sorun olacaktır. Özellikle ergenlik dönemlerinde eğitim yerine zor koşullarda çalışan çocukların kalifiye bir işe geçiş yapması bir hayli zor olacağından ilerleyen dönemlerde psikolojik sorunlar yaşaması olası bir durumdur.

Ergenlik ve gençlik dönemlerinin en önemli sorunlarından biri de hiç şüphesiz cinselliktir. Cinsel eğitimsizlik sebebiyle her yıl 15 milyona yakın çocuk dünyaya gelmekte ve bu çocukların ebeveynleri maalesef ergenlik yaşlarında olmaktadır. Bunun yanı sıra cinsel yolla bulaşan hastalıklar incelendiğinde hastalığa yakalanan her 20 kişiden birinin ergen yaşta gençler olduğu görülmektedir.

Ergenlik Döneminde Ebeveynlere Düşen Görevler

Ergenlik dönemlerini yaşayan bireylerin en önemli sorunlarından birisi onları kimsenin anlamadığı duygusuna kapılmalarıdır.  Bu sebeple ebeveynler mümkün olabildiğince çocuğuna karşı anlayışlı ve sevecen olmalı, sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmalıdır. Bu dönemlerde aile ve çocuk davranışları konusunda uzman bir psikolog ile görüşerek, ergene nasıl yaklaşılmalı konusunda profesyonel destek alınması bu dönemin çok daha rahat geçirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

 

All Team Members