Yeme Kontrolü

Yeme kontrolü, kimi zaman hemen hemen her bir bireyin ihtiyaç duyabileceği bir durumdur. Buna göre kişiler, yeme bozukluklarından kaynaklı olarak ya da bazen tamamen ilgisiz olarak aşırı yemek ya da hiç yememe gibi durumlarla karşılaşabilirler.

Her anlamda yeme bozukluğundan kaynaklı olmasa da, hem aşırı yeme hem de çok az yeme gibi durumlar, psikolojik temellere sahip olabilirler. Bu temeller, depresyon ve anksiyete olabileceği gibi aynı zamanda kişinin benlik algısının oldukça düşük olmasıyla da ilişkili olabilir. Bu durum da da benlik algısının düşük olma sebebi incelenmelidir. Kişinin yaşadığı genel ortam, ebeveynler ya da aile farklı psikolojik gerilemelere sebep olabilir be bu gerilemeler kendilerini yeme alışkanlıklarında oluşan düzensizlikler olarak gösterebilirler.

Yeme Kontrolüne İhtiyaç Duyulduğu Nasıl Anlaşılır?

Yeme kontrolüne ihtiyaç duyulması kişinin hem kendisinde anlayabileceği hem de dışarıdaki insanların biraz dikkat ederek anlayabileceği bir durumdur. Buna göre yeme bozuklukları açısından bakıldığında, aşırı ve sürekli yemek yeme isteği ve sonrasında gelen pişmanlık görülüyorsa, hiç yemek yemek istememe ve yine de kendini kilolu görme durumu oluşuyorsa ve buna yönelik olarak kilo vermek için sağlıksız davranışlar takip ediliyorsa ve son olarak geceleri uyanarak yemek yeme isteği görülüyorsa yeme kontrolüne ihtiyacınız olduğunu söylememiz mümkündür.

Bunlar dışında kişinin herhangi bir sağlıksız yeme davranışına eğilimi bulunuyorsa da bir uzmanla konuşulması yalnızca yarar getirecektir. Bunun yanında aç olmadığım halde yemek yemek istiyorum diyorsanız, bu durum da yeme kontrolünden faydalanabileceğinizi öne sürecektir.

Yeme Kontrolü Nasıl Yapılır?

Aniden iştah açılması ya da hiç yemek istememe gibi durumların her biri yeme kontrolünün farklı bir biçimini gerektirecektir. Buna göre kişinin ilk olarak kendisinde bulunan bu duruma kabullenmesi gereklidir. Bunun için de elbette bir psikolog yardımı gerekecektir.

Yeme kontrolü için kişiye düzenli bir yeme programı hazırlanır ve bunun için bir beslenme uzmanı ya da diyetisyen yardımı aranabilir. Buna göre verilen programa uymak kimi zaman zorlu olabilir. Bunun sebebi ise kişinin geri dönme ihtiyacı duyduğu ancak zararlı olan yeme alışkanlıklarıdır.

Yeme kontrolü yanında işlemin tam olarak yapılabilmesi için kişinin kendi dış görünüşünü de kabul ediyor ve seviyor olması oldukça önemlidir.

Yeme Bozukluğuna İlişkin Kontroller Gerekli Midir?

Yeme kontrolünün ihtiyaç duyulmasının sebebi, doğrudan doğruya bir yeme bozukluğu olabilir. Bu anlamda yeme bozukluğunun olup olmadığına yönelik olarak bazı kontrollerin yapılması oldukça önemlidir. Kişiler farklı sebeplerden dolayı yeme kontrolüne ihtiyaç duyabilse de tamamen psikolojik olan yeme bozukluklarının aşılması çok önemlidir.

Yeme bozukluklarına sahip olmayan bir bireyin de psikolojik destek alması gerekli olsa da durum yeme bozukluğuna sahip bireylerde kendine zarar verme noktasına geleceğinden oldukça hassas ve önemlidir.

Yeme Kontrolü İçin Psikoloğa Danışmak Gerekli Midir?

Yeme bozukluklarınız için olduğu gibi yeme kontrolü için de öncelikle bir psikoloğa danışılması oldukça önemlidir. Bahsedildiği üzere yeme kontrolüne ihtiyaç duymanızın sebebinin asıl olarak bir yeme bozukluğundan kaynaklanıyor olup olamayacağını ancak bir psikolog saptayacaktır. Buna göre bilinenin aksine yeme bozuklukları yalnızca yemek yemek istememe olarak değil, aynı zamanda normal olmayan maddeler yeme, düzensiz yeme, aşırı yeme ve yedikten sonra hissedilen pişmanlık olarak da ortaya çıkabilmektedir.

Yeme kontrolü için psikolog tedavisi aldığınız veya danıştığınızda bilişsel davranışçı terapiler yardımıyla öncelikle durumun kaynağını ve bu kaynağı yaratan düşünceyi çözecek ve sonrasında ise sizin için en ideal olacak olan tedaviyi yürütecektir.

 

All Team Members