Kekemelik

Pek çok farklı  sebepten dolayı ortaya çıkabilen kekemelik;  gerekli tedavi yöntemleri uygulanarak çözümlenebilen bir durumdur. Kekemeliğin genel olarak çocuklukta başladığı ve süreğen, akıcı konuşma durumundaki kesinti ve sorunları içeren bir rahatsızlık olduğu bilinmektedir. Kekemelik durumu yaşayan kişilerin ne söylemek istedikleri nettir ancak söyleme noktasında sıkıntı yaşarlar.

Kekemelik Nedir?

 Kekemelik durumu; hece, ses ya da kelimelerin tekrarlanmasıyla ve konuşma esnasında duraklamalar ile kendisini gösteren bir konuşma bozukluğu çeşididir. En sık görüldüğü yaşlar olan 2 ve 6 yaş arası çocuklarda kekemelik durumu tüm oranın %5 ve 10’u arasını etkiler. Çocuklarda ve yetişkinlerde kekemelik tedavisi süreçleri farklı şekilde ilerleyebilmektedir.

Kekemelik Belirtileri

Kekemelik belirtileri bakımından konuşma zorluğu ya da sorunu görülmesiyle anlaşılabilir. Kekemelik belirtilerinin ve teşhisinin yapılması aşamasında; bu durumun fark edildiği ilk dönem, ortaya çıkış koşulları gibi etkenler göz önünde bulundurulur.

 Aynı zamanda aile içerisinde kekemelik öyküsünün olup olmadığı ve genelde çocukta bu durumun ne kadar süre devam ettiği ile ilgili bilgi alınması önemlidir. Bunun yanı sıra farklı bir dil sorunu olup olmadığı da göz önünde bulundurularak tespit yapılır.

Kekemelik Tedavi Yöntemleri

Nörolojik kekemelik başta olmak üzere farklı pek çok kekemelik çeşidi bulunmaktadır. Dolayısıyla tedavi süreci de bu etkene göre farklılık gösterir. Kekemelik tedavisinde öncelikle konuşma akıcılığında ilerlemek ve iletişimi etkili kılmak amaçlanır.

Bunun yanı sıra sosyal hayatta sorunsuz bir iletişim kurmak ve farklı aktivitelere daha rahat katılmak amaçlanır. Alan dahilinde psikolog ve psikiyatrlar ile dil terapistleri çalışmaktadır. Kekemelik durumunun tedavisi aşamasında konuşma terapisi oldukça geniş bir yer tutar.

Oldukça faydalı bir uygulama olan konuşma terapisinde genelde belirgin bir kekemelik durumu olanlar ya da aynı ailesinde kekemelik öyküsü bulunanlar yer alır. Bununla birlikte kekemelik sebebiyle duygusal anlamda zorluk yaşayan ya da birkaç aylık kekemelik sorunu olanlar konuşma terapisini aday kişilerdir.

Uzmanlar tarafından kullanılabilen bazı elektronik cihazlar da mevcut olmaktadır. Bilişsel davranışçı terapi yöntemi de daha çok düşünce ve öğrenme aşamalarında kekemelikle bağlantılı olarak stres ya da özgüven sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçlar.

 Geçici kekemelik ne kadar sürer tarzında sorular konu dahilinde sıklıkla yönetilmektedir. Özellikle 3 ve 6 ay arasında  devam etmekte olan kekemelik durumlarında konuşma terapisine yönelmek önemlidir.

Kekemelik kısa bir süre devam edebileceği gibi çocukluktan itibaren uzun döneme yayılan bir durum haline de gelebilir. Bu noktada farklı etkenler devreye girmektedir. Geçici ya da kalıcı fark etmeksizin etkili tedavi yöntemleri ile konuşma sorunu ortadan kaldırılabilir ya da faydalı bir şekilde geriletilebilir.

Kekemelik Sürecine Dair Ayrıntılar

Korkudan oluşan kekemelik nasıl geçer? Bazı kekemelik durumları; geçici olmakta ve belli psikolojik durumlar neticesinde geçekleşmektedir. Bunlardan birisi olan kekemelik çeşidi korkunun sebep olduğu ve kendine has tedavi yönteminin uygulanması gereken bir türdür.

Özellikle bu tarz psikolojik kaynaklı kekemelik durumlarında psikiyatri ve psikolog desteğinin önemi yadsınamaz. Kekemeliğin kaynağı farklı şekillerde  olabilir. Bunların temelinde nörojenik ve psikojenik kekemelik türleri bulunmaktadır. Nörojenik kekemelik temel olarak beyin, kaslar ya da sinirler arasındaki sinyallere dair anormallik durumunda oluşur. Belirli bir darbe ya da travma sonrasında oluşabilmektedir.

Psikojenik kekemelik ise beynin akıl yürütme ve düşünmeyi yöneten kısımlarındaki sorunlardan dolayı oluşur. Önceleri tüm kekemelik çeşitlerinin duygusal bir tramvaya bağlanması söz konusuyken; günümüzde psikojenik olarak ortaya çıkan kekemelik türlerinin daha nadir olduğu düşünülmektedir.

All Team Members