Okula Hazır Oluş Süreci

Okul süreci, bir çocuk için hem heyecanlı hem de korkunç olabilecek bir durumdur. Buna göre her çocuğun katıldığı okullarda, hem duygusal hem de zihinsel gelişimin hazır olması gerekecektir. Bu anlamda da ebeveynlerin aklında çocuğum okula hazır mı sorusu doğabilir.

Bir çocuğun okula hazır olabilmesi için, okul öncesi becerilerinin gelişmiş olması gerekecektir. Bunun yanında becerilerin gelişmediği çocuklarda zaman zaman öğrenme bozukluklarından şüphe edilebilir. Aynı şekilde duygusal olgunluğa erişememiş çocuklarda da anne veya babadan ayrılma ve aynı şekilde okul korkusu da doğabileceği görülmüştür.

Bir Çocuğun Okula Hazır Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Bir çocuğun okula gitmeye hazır olduğu nereden anlaşılır dediğimizde ilk olarak bahsedildiği üzere okul öncesinde gelişmesi gereken becerilerin durumuna bakılacaktır. Bu beceriler, şu şekilde sıralanabilirler;

 • Kişisel bakım
 • Sayıları tanıma
 • Zihinsel beceriler
 • Motor becerileri
 • Kendini ifade etme
 • Duygusal olgunluk
 • Fiziksel beceriler
 • Neden sonuç ilişkileri
 • Problemleri çözebilme
 • Ses tanıma ve ton anlamlandırma
 • Dikkat toplama
 • Hafıza
 • Sosyal beceriler

Bu sayılan maddeler, kişinin kendine bakabilmesi, iletişim kurabilmesi ve gerekli dersleri anlamlandırabilmesi için oldukça önemlidir. Bu sebeple de okula başlamadan hemen önce tüm bu becerilerin elde edilmiş olması beklenecektir. Becerilerin gelişmediği çocuklarda disleksi, otizm ya da DEHB gibi durumlar oluşmuş olabilir.

Öğrenmeyi Engelleyebilecek Durumlar Nelerdir?

Öğrenmeyi etkileyebilecek durumlar arasında, okul öncesi becerilerin gelişmesini engellemiş durumlar sayılabilir. Bu anlamda psikolojik durumlar veya belirli bozukluklar görülen çocuklar okul için hazır değildir. Bu bozuklukların giderilmesi için tedaviler uygulanabilse de ayrıca tedavi edilemeyecek olanlar için farklı eğitim türlerine yönelme gerekecektir. Buna göre özel eğitim kurumları bulunmaktadır.

Aynı şekilde belirli korkular da baş gösteren çocuklar, öğrenmeyi engelleyecek nitelikleri barındırabilir. Bu anlamda ebeveynlere aşırı bağlılık, kaygı problemleri, okul korkusu ve bunun gibi birçok farklı durum, çocuğun okula gitmeye hazır olmadığını işaret edecektir. Bu durumların ortadan kaldırılması için ise zaman zaman psikolojik desteğe ihtiyaç duyulabilir. Çocuk psikologları yani pedagoglar, çocuk psikolojisinde uzman kişiler olarak en doğru uygulamalarla çocuğu okula hazırlayacaktır.

Öğrenme Bozuklukları Nelerdir?

Öğrenme bozuklukları, genel olarak psikiyatrik durumlardır ve bir çocuğun okuldan alacağı verimi azaltırlar. Buna göre öğrenme bozuklukları şu şekilde sıralanabilir;

 • Disleksi
 • DEHB (Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu)
 • Matematik Bozukluğu
 • Hiperaktivite
 • Otizm
 • Okuma ve yazma bozuklukları

Bu bozukluklar çocukta hem genetik sebeplerden hem de psikolojik sebeplerden dolayı oluşabilecektir. Tedavileri için ise uygun bir uzman bulunması şarttır. Ayrıca genetik sebeplerden bozuklukları bulunan çocuklar için daha önce de bahsedildiği üzere özel eğitim desteği gerekebilir. Bozuklukların tespiti ise yine uzmanlar tarafından yönetilecektir. Aynı şekilde uygun bir tedavi programı da hazırlanarak çocuğun okuldan en yüksek verimi alması sağlanacaktır.

Okul Korkusu Nedir ve Neden Oluşur?

Okul korkusu ne kadar az görülse de kolayca tedavi edilebilir bir durumdur. Bir çocuğun okula gitmek için hazır olmadığını gösteren durumlar arasındadır. Buna göre birçok farklı sebebi bulunan okul korkusu, genel anlamda kendini ebeveynlere aşırı bağlılık veya sosyal fobi olarak gösterebilir. Fazla çekingen olan çocuklar, okul korkusundan sorun yaşayabilirler.

Okul korkusunu yenmenin en önemli yolu ise destek almaktır. Bu anlamda gelecek için çocuğunuzun en iyi şekilde eğitim alması sağlanacaktır. Aynı şekilde ebeveynlerin desteği ve uzman tarafından önerilenleri uygulamaları da oldukça önemlidir. Böylelikle çocuk, topluluklar arasında kendi kimliğini bulabilir ve doğru eğitimi alarak geleceği için doğru bir yol çizebilecektir.

All Team Members