Konuşma Bozukluğu

Konuşma bozukluğu, birçok farklı nedenden dolayı kaynaklanabilecek, genellikle küçük yaşlarda ortaya çıkan ve doğru tedavi sağlanmadığı takdirde hayatın belirli bölümlerinde olumsuz etki yaratabilecek bir problemdir. Buna göre konuşma bozukluğu bulunan kişilerde toplum içinde oluşan güvensizlikten psikolojik problemlere, özgüven eksikliğine ve daha birçok farklı alana hitaben problemler oluşabilmektedir.

Konuşma bozuklukları, bir bireyin konuşulanları anlama ve aynı şekilde kendini ifade etme, iletişime geçme becerilerinde bulunan bir bozukluktur. Sesleri anlaşılır bir şekilde telaffuz edememe, artikülasyonda oluşan bozukluklar, kekemelik, ton ve tınıda bulunan bozukluklar olarak sıralanabilse de asıl olarak birçok farklı türü mevcut olacaktır.

Konuşma Bozukluğu Neden Oluşur?

Konuşma bozuklukları, fiziksel, nörolojik veya psikolojik sebeplere dayandırılabilmektedir. Bu anlamda bireyin vücudunda bulunan herhangi bir bozukluk, konuşma bozukluklarını tetikleyebilir. Konuşma bozukluklarının nedenleri arasında öncelikle fiziksel sorunları listelemek gerekecektir. Buna hitaben işitmede görülen bozukluklar, özellikle konuşmayı etkileyen unsurlar arasındadır. Kişi, sesleri tam olarak duyamadığından dolayı özel bir eğitime ihtiyaç duyacaktır. İşitme kaybı doğuştan veya küçük yaştan itibaren oluştuysa konuşmanın normal bir hale getirilmesi daha zorlu bir süreç olabilir.

Bunun yanında özellikle disleksi, otizm spektrum bozukluğuna sahip kişilerde de konuşmada problemler tespit edilmiştir. Bilinenin aksine bu durumun zeka ile bir ilgisi yoktur.

Son olarak psikolojik travmalardan kaynaklı olarak özellikle küçük yaştaki çocuklarda kekemelik gibi sorunlar görülebilmektedir.

Konuşma Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Konuşma Bozukluğunun belirtilerinden bahsedecek olursak öncelikle küçük yaştaki çocuklarda ya da konuşmayı yeni öğrenen çocuklarda birtakım belirtiler kendini göstermektedir. Buna göre özellikle sesletme sırasında yaşanan problemler öne çıkacaktır.

Aynı şekilde çocukların dili kavramaları ve öğrenmelerine özel olarak hazırlanmış tablo içerisinde 10 aylık sonrasında heceler, 1-2 yaş arasında sözcükler ve sonrasında da tümce yapısının oturması gerektiği bilinir. Bunlarla birlikte dil gelişimi 6 yaşında son bulur ve 6 yaş sonrasında çocukların espri anlayışları dahil gelişmiş olacaktır.

Bu verilen liste içerisinde geri kalan çocuklarda öncelikle belirtildiği üzere otizm gibi bozukluklar için testler yapılmalıdır. Bunun dışında ise konuşma geriliği olabileceği de göz önünde bulundurulur. Çocuğun konuşurken soruları anlayamaması veya sorularda olması gereken tonu verememesi de aynı şekilde konuşma bozukluğuna işaret edecektir.

Konuşma Bozukluğu Türleri Nelerdir ve Tanı Nasıl Konulmaktadır?

Konuşma bozukluğuna konulacak olan tanılar genel anlamda farklı bir bozukluk olmamasına rağmen çocukta yaşanan travmalar veya nörolojik ya da fiziksel sorunlar nedeniyle oluşan konuşma geriliklerine hitaben uyarlanmaktadır. Bu sebeple de farklı konuşma bozukluğu türleri bulunduğundan bahsedebiliriz.

1.     Artikülasyon Bozuklukları

Ses, hece ve sözcükleri yanlış bir şekilde sesletme sorunudur.

2.     Akıcılık Bozuklukları

Kekeme gibi problemlere verilen genel isimdir. Buna göre birey konuşurken duraklara takılabilir ya da birkaç kez sesleterek mesajda bozukluklara sebep olabilir.

3.     Ses Üretiminde Bozukluklar

Bireyin genel anlamda ton ve tınıyı dilin kurallarına uygun olarak düzenleyememesi sorunudur.

4.     Afazi

Afazi terimi içerisinde farklı durumlar bulunsa da genel anlamda sonradan edinilmiş konuşma bozukluklarına bir atıftır. Nörolojik veya psikolojik sebeplere dayandırılabilir.

5.     Motor Bozuklukları

Kişide bulunan herhangi bir farklı fiziksel soruna hitaben konuşmanın düzgün bir biçimde gerçekleşememesini ifade eden terimlerdir.

Konuşma Bozukluğu Tedavisi Nasıl Yürütülür?

Konuşma bozukluklarının tedavisi bir konuşma terapisti yardımı ile sürdürülmektedir. Konuşma terapistleri, kişi için özel hazırlanmış bir programa uyarak düzgün anlatım ve fonoloji sağlamaya çalışacaktır. Bu anlamda tekrar edilmesi gereken önemli bir durum, konuşma bozukluğunun neyden kaynaklandığını bulmaktır. Fiziksel veya nörolojik bir problem, konuşma terapisi yanında farklı tedavi yöntemlerini de gerektirebilir.

All Team Members