Davranış Bozukluğu

Davranış Bozukluğu genel anlamda toplumun belirlemiş olduğu klasik kurallara karşı gelmeye yönelik yapılan hareketler olarak bilinmektedir. Bu anlamda çocukluğa dikkat çekmeliyiz. Çocuklar, doğdukları andan itibaren yaşadıkları toplumun ya da ailenin belirlemiş ve öğretmiş olduğu birtakım kurallara uymayı öğrenerek büyürler. Ancak bu duruma hitaben beklentilere ayak uydurmakta zorluk çeken çocuklar, ilerleyen yaşlarında bazı problemlerle yüz yüze gelebilirler.

Davranış Bozukluğu problemler de davranış bozukluklarına sebep olacak niteliktedir. Davranış bozukluklarının temelinde, zaman zaman uyamadığı kurallara karşı gelerek kendini kanıtlama çabası yer alabilirken aynı zamanda dikkat çekme güdüsü de görülebilecektir. Tüm bunların ortasında yatan sebep ise sinir, anlaşılamama duygusu ve buna hitaben isyan olabilir.

Davranış Bozukluğu Kimlerde Görülür ve Belirtileri Nelerdir?

Davranış bozukluğu genel anlamda küçük yaştaki çocuklarda kendini gösterir. Yapılan araştırmalarda ortaya konulan sonuçlara göre ise %3 ve %15 civarında bir yüzdelikte toplum içerisinde seyrettiği bilinmektedir. Genel anlamda 4 veya 8 yaşlarından itibaren başladığı bilinir. Bunun sebebi ise bu yaşlarda benlik algısının oturmaya başlamasıdır. Çocuk, kendisini uygun görmediği takdirde bu davranışlara yönelebilir. Yetişkinlerde davranış bozukluğu belirtileri ise oldukça farklıdır.

Çocuklar için davranış bozukluğu belirtilerine baktığımızda ise karşımıza çıkanlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Zorbalık
 • Bilerek uygunsuz hareket etme
 • Hayvanlara karşı acımasız davranma
 • Bir nesneye ya da eşyaya bilerek zarar verme
 • Yaşıtları ile geçinememe
 • Okul gibi ortamlardaki kesin kurallara uymama
 • Davranışlardan kaynaklanan sonuçlara karşı pişmanlık duymama
 • Çabuk öfke duyma
 • Şikayet etme
 • Bilerek insanları sinirlendirmeye yönelik davranışlar
 • Alınganlık
 • İnsanları kendi davranışları ile suçlama
 • Fiziksel zarar vermeye eğilimli olma

Davranış Bozukluğu Neden Oluşur?

Davranış bozukluğunun nedenleri arasında öncelikle ebeveynlerin çocuk yetiştirmede oluşturduğu tutum yer alabilir. Anne ya da babanın çocuğa karşı olabilecek uygunsuz davranışları, çabuk öfkelenme ve çocuğu suçlayıcı davranışlarda bulunması davranış bozukluğuna sebep olabilir.

Bunların yanında ise çocuğun kendi kendini uygun görememesi ya da oluşturduğu arkadaş çevrelerinden isyankar davranışlar öğrenerek geliştirmesi de sebepler arasında yer alabilir. Bunun yanında empati kurmada oluşan güçlük ya da sosyal becerilerin eksikliği de davranış bozukluklarına yol açabilmektedir. Davranış bozukluğu çeşitleri de oldukça fazladır bu sebeple de nedenlerde de değişiklikler gözlenebilir.

Davranış Bozukluğu Tanısı Nasıl Konulur?

Davranış bozukluğu tanısı koyabilmek için öncelikle uzman bir psikolog yardımı gerekecektir. Psikologlar, çeşitli testler uygulayarak ve sözlü iletişim kurarak çocuklarda oluşmuş olan davranış bozukluğunu tespit edebilecekleri gibi aynı zamanda bu bozukluğun nedenini de tespit edebilirler.

Bunların yanında ise ebeveynlerin erkenden davranış bozukluklarını fark etmesi ve çocuğun ihtiyacı olan psikolojik desteği almak için yönlendirmesi oldukça önemlidir. Bu anlamda çocuklarınızı dikkatli bir biçimde takipçisi olmanız gerekir. Herhangi bir göze batan durum karşısında ise hızlıca harekete geçmeniz gerekir.

Bu hızlı ve gerekli müdahaleler sonucunda çocuğunuzun ilerleyen yaşlarında  daha farklı problemlerle karşı karşıya gelmesini engelleyebilir ve toplum içerisinde kendisine bir yer bulmasına yardım edebilirsiniz.

Davranış Bozukluğu Tedavisi Nasıl İşler?

Davranış bozukluğunun tedavisi, tanı sürecini devam ettirir biçimde işler. Tanı konulduktan hemen sonra çocuğun genel durumuna ve davranış bozukluğunun seviyesine uygun olarak bir tedavi ve terapi programı hazırlanabilmektedir.

Hem psikoterapi hem de medikal tedaviler uygulanabilir. Ancak medikal tedavi genellikle son çare olarak görülür. Psikoterapi ise, ebeveyn, okul ve psikolog gözetiminde ilerler ve her üç taraftan da katılım beklenir. Bununla birlikte çocuğun davranışları gözlemlenir, sosyal becerilerin geliştirilmesi hedef alınır ve aynı şekilde davranış bozukluklarının kaynağına inilerek bu davranışlar olumlu davranışlar ile düzeltilmeye ve desteklenmeye çalışılır.

Psikoterapi ve medikal tedaviler eşit zamanlı olarak sürdürüldüğünde ise daha kesin ve hızlı sonuçların alındığı bildirilmiştir.

All Team Members