Cinsel Kimlik ve Yönelim

Cinsel Kimlik ve Yönelim, genel anlamda bir bireyin ihtiyacı olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda yaşamak için gerekli olan ve hayat üçgeni adı verilen şemaya, uzmanlar tarafından yerleştirilmiştir. Bununla birlikte birçok farklı cinsel kimlik ve cinsel yönelimin olduğundan da bahsetmemiz gerekir.

Bir kişinin doğmuş olduğu cinsiyeti kabul etmesi ve kendini o cinsiyete uygun hissetmesi “cisgender” olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte cisgender bir erkek ve cisgender bir kadının beraberliği, heteroseksüel ilişki olarak geçer.

Bahsedildiği üzere toplumun “normal” statüsüne koyduğu bir ilişkiye sahip olmamak, kimi zaman farklı insanlar tarafından yargıya maruz bırakılabilir. Bu yargı ise, farklı kimlik ve yönelimlere sahip kişiler için psikolojik açıdan yaralayıcı olabilmektedir. Bu anlamda ilk olarak, toplumun bilinçlendirilmesi önemli bir durum olacaktır.

Cinsel Kimlik Nedir ve Cinsel Kimlik Türleri Nelerdir?

Cinsel kimlik nedir dediğimizde bu sorunun cevabı en basit anlamı ile “bir kişinin kendisini nasıl tanımladığı” olacaktır. Cinsiyet kavramı, yalnızca kadın ve erkek olarak sıralanmaz. Bununla birlikte kişinin doğduğu cinsiyet veya toplumun kişiden olmasını beklediği cinsiyeti bir kenarı bıraktığımızda, kişinin kendisini rahat ve “kendisi gibi” hissettiği cinsel kimlik en önemlisi sayılacaktır.

Bununla birlikte cinsel kimlik türlerini sıralamak gerekirse karşımıza çıkacak olan terimler şu şekildedir;

 • Trans
 • Agender (Tanımlanmayan, kimliksiz)
 • Gender Fluid (Değişken Kimlik)
 • Non-binary (Kadın veya erkeğe mahsus olmayan)
 • Sorgulayıcı

Cinsel Yönelim Nedir ve Cinsel Yönelim Türleri Nelerdir?

Cinsel yönelim nedir dediğimizde ise, cinsel kimlik teriminden farklı olarak bir kişinin hangi cinsel kimlikteki kişiye karşı cinsel veya romantik bir ilişki için ilgi beslediği olarak tanımlanabilir. Buna göre kişinin cinsel yönelimi bilinenin aksine bir “seçim” olarak tanımlanamaz. Bu durum, kişinin doğrudan doğruya hisleri ve doğum öncesindeki birtakım genetik oluşumlara bağlı olarak belirlenmektedir. Yani bilinçli olarak tercih etme söz konusu değildir.

Cinsel Yönelim türleri ise şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Demiseksüel (yalnızca romantik ilgi duyulan kişiler)
 • Aseksüel
 • Biseksüel
 • Homoseksüel
 • Lezbiyen
 • Panseksüel
 • Sapyoseksüel
 • Akışkan Yönelim
 • Heteroseksüel
 • Queer (Kuir)

Toplumsal Açıdan Cinsel Kimlik ve Yönelim

Cinsel kimlik ve cinsel yönelim farklılıkları, uzun zamandır bilinen bir kavram olsa da 21. Yüzyıl toplumunda dahi kesin olarak toplum tarafından kabul edilmiş değildir. Bunun bir sebebi de daha önce bahsedilen “normal ilişki” algısıdır. Bununla birlikte farklı cinsel kimliğe veya cinsel yönelime sahip kişiler, toplum içerisinde psikolojik ya da fiziksel baskılara hedef olabilmektedir.

Bununla birlikte toplumun sebep olmuş olduğu çeşitli travmalar, kişiler için oldukça yaralayıcı olabilir. Bunun yanında bazı toplumlar içerisinde de daha kabul edici tutumların izlendiğini söylemek mümkün. Örneğin farklı cinsel yönelime ve kimliğe sahip kişilerin evliliklerinin yasal kılınması gibi.

Son olarak toplum tarafından uygulanan bu baskının ana sebebi zaman zaman dini görüşler olabilir. Din açısından bu tarz ilişkilerin uygun bulunmaması, dine mensup kişiler tarafından bazı ayaklanmalara ve kişilere karşı oluşan zorbalığa neden olabilir.

Cinsel Kimlik ve Yönelimin Psikolojik Açısı

Psikolojik açıdan bakıldığında farklı cinsel kimliğe ve yönelime sahip kişiler, çeşitli zorluklarla karşılaşabilir. Bu durum öncelikle “ben” algısının değişmesinden kaynaklıdır. Kişiler, uzun bir süre boyunca uyum sağlamak adına büyütüldükleri yaşamdan uzaklaşırken depresyon ya da kaygı bozuklukları yaşayabilirler.

Aynı şekilde toplum tarafından yapılan baskılar da, farklı cinsel kimlik ve yönelime sahip kişiler için psikolojik sorunlara neden olabilir niteliktedir.

All Team Members