Anoreksiya Nervoza

Yeme bozuklukları arasında pek çok çeşit olduğu bilinmektedir. Bunlar arasında yer alan Anoreksiya Nervoza özellikle ergenlik döneminde ve genç erişkinlerde sıklıkla görülen rahatsızlıklardan birisidir. Yeme bozuklukları temel olarak sosyokültürel, psikolojik ve biyolojik etkenlerin birleşimi neticesinde ortaya çıkmış olan psikiyatrik rahatsızlıklardır. Bu sürecin başlangıç aşaması 14 ve 19 yaşları arasında zirve yapmakta ve ergenlerde astım ile obeziteden sonra en sık görülmekte olan kronik rahatsızlık olmaktadır.

Son yapılan araştırmalar neticesinde genç nüfustan yeme bozukluğu tanısında yaygınlık oranının gitgide arttığı belirlenmiştir. Nüfus açısından bakıldığında %10 civarında yeme bozukluğuna ait alt tiplerden biri olduğu tespit edilmektedir. Ancak genelde bu durumda tedavi için çok az başvuru yapılmakta olduğu düşünülmektedir.

Anoreksiya Nervoza Nedir?

Anoreksiya Nervoza nedir  sorusu bu noktada kritiktir. Temel olarak şişmanlığa karşı duyulan aşırı korku ve kaygı neticesinde aynı zamanda zayıf bir vücuda sahip olmak arzusu ile beslenmenin aşırı şekilde kısıtlanması başta gelmek üzere; ishal yapan ya da idrar söktürücü ilaç kullanımı, fazla egzersiz yapma ve kendi kendini kusturma davranışı gibi farklı davranışlarla seyreden bir psikiyatri rahatsızlıktır.

Bu hastalarda genelde normalde olunması gereken vücut ağırlığının çok altında kilo görülmektedir. Anoreksiya Nervoza psikiyatri rahatsızlıklar içerisinde en yüksek ölüm oranı ile dikkat çeken rahatsızlık olarak öne çıkar.

Anoreksiya Nervoza Belirtileri

Anoreksiya Nervoza belirtileri açısından incelendiğinde ergenlik döneminin çok kritik bir süreç olduğunu söylemek mümkündür. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci olan ergenlikte sosyal, psikolojik ve biyolojik alanlarda değişimler gerçekleşir.

Ergenliğe özgü çatışmalar ve zorlukların meydana çıkmasıyla çeşitli tepkiler ortaya çıkabilmektedir. Hızlı bir şekilde yaşanan sosyal, ruhsal ve bedensel değişimler neticesinde uyum zorlukları oluşması ile birlikte beden imgesi üzerinde de farklı düşüncelere oluşabilmektedir. Bu durumda özellikle gerçeği yansıtmayan Anoreksiya Nervoza gibi durumlarda kişinin kendisini olduğundan çok daha kilolu görmesine neden olmaktadır.

Bu tarz yeme bozukluklarına özellikle vücut şeklinin önemli olduğu atletizm, bale ve mankenlik gibi alanlarda daha sık rastlandığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra zayıf olma konusunda yapılan toplum ve medya baskısı, ince bedenin övülmesi ve yüceltilmesi gibi olumsuz uyaranlar da etkili olmaktadır. Bu tarz dışsal baskılar özellikle ergenlik çağı çocuklarında çok etkili olmakta ve yanlış diyet uygulamalarına aynı zamanda bozulmuş yeme durumlarına sebep olmaktadır.

Anoreksiya Nervoza Psikodinamik

Anoreksiya Nervoza psikodinamik etkenler açısından yukarıdaki bilgilerle karakterizedir. Bu rahatsızlığı yaşayan kişilerde genellikle mükemmeliyetçilik, düşük benlik saygısı ve esnek olmayan bir bilişsel yapı görülmektedir. Bu kişilik yapısına sahip bireyler özellikle ergenlik gibi kritik geçiş dönemlerinde ani değişimlere karşı tepki olarak yemeğin denetleme ve kısıtlama gibi güvenlik hissi oluşturan bir geri çekilme yaşayabilmektedir.

Ciddi şekilde tıbbi komplikasyonların görülmekte olduğu rahatsızlıkta öz yıkım eğilimi görülür. Bu rahatsızlığı yaşayan kişilerin ağırlıklı olarak tedavi reddetmesi nedeniyle hayati tehdit unsuru olabilmektedir.

Anoreksiya Nervoza rahatsızlığı geçirilirken öncelikle hayati riski ortadan kaldırmak için beden ağırlığının normal sınırlarda olması ve beslenmenin düzenlenmesi amaçlanır. Psikiyatri bir rahatsızlık olması nedeniyle bu süreçte bir uzmandan destek almak mutlaka yapılması gereken bir işlemdir.

Anoreksiya Nervoza Tedavisi

Anoreksiya Nervoza tedavisi bakımından danışılan ilk uzman psikiyatri doktorlarıdır. Gerekli olduğu takdirde uzun bir sürece yayılabilen anoreksiya tedavisi noktasında dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi bu hastaların büyük bölümünde depresyon bulunduğudur. Bu sebeple temel olarak uygulanan psikiyatri tedavileri mevcuttur. Anoreksiya hastalığına zorla yemek yedirme gibi uygulamalar yapılmamalı ve baskı uygulanmadan tedaviye yönlendirilmelidir.

All Team Members